OUR EVENT

Boilex and Pumps&Valves 2020

BOILEX ASIA / PUMP & VALVE ASIA 2020,Sep 23-26 @Bitec BangnaHALL: 101, STAND NO.: J43M.P.PHAN(1987) และ AEC INDUSTRIAL SERVICES บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด ร่วมแสดงสินค้าเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมในงาน Boilex Asia 2020

Read More »

มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

   ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) ใบรับรองเลขที่ QMS19030/1735 ได้รับการรับรองจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ในขอบข่าย การให้บริการออกแบบถังสแตนเลสและถังเหล็ก ได้แก่ ภาชนะรับแรงดัน ถังปฏิกิริยา ถังกักเก็บ ถั

Read More »

อบรมอาชีวศึกษา 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนในการเขียนแผนการเรียนและแผนฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร 

Read More »

SOLIDPLANT 2019

บริษัทฯ ดำเนินการจัดซื้อ Software  SOLIDPLANT 2019  พร้อมดำเนินการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดหัวข้ออบรมในหัวข้อ การออกแบบทางด้านงานโครงสร้างเหล็ก, งานถัง, งานท่อ 3 มิติและงานออกแบบ SOLIDPLANT 2019 และ PROCESS AND INSTRUMENT DIAGRAM (P&ID) ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562 ณ AppliCAD 

Read More »

Solid Works Professional 2018 และ Solid Works Simulation Standard

บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด พัฒนาก้าวไปข้างหน้าสำหรับงานวิศวกรรม โดยการใช้งาน Solid Works Professional 2018 และ Solid Works Simulation Standard ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้ (จาก AppliCAD) ที่เขียนแบบ3 มิติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและงาน Finite Element Analysis (FEA) ในการวิเคราะห์ชิ้นส่วน

Read More »

GstarCAD 2018

บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด พัฒนาก้าวไปข้างหน้าสำหรับงานวิศวกรรม โดยการใช้งาน Gstar CAD 2018 ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้ (จาก AppliCAD) ที่เขียนแบบ 2 มิติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

Read More »

Boilex Asia 2018 บูส Q49

Boilex Asia 2018 บูส Q49 M.P.PHAN(1987) และ AEC INDUSTRIAL SERVICES บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด ร่วมแสดงสินค้าเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมในงาน Boilex Asia 2018 วันที่ 6-9 มิ.ย. 2561 (Q49)

Read More »