มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

อีเวนท์ล่าสุด

messageImage_1569042404251

มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015)

   ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. 9001-2559 (ISO 9001:2015) ใบรับรองเลขที่ QMS19030/1735 ได้รับการรับรองจาก สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (สรอ.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ในขอบข่าย การให้บริการออกแบบถังสแตนเลสและถังเหล็ก ได้แก่ ภาชนะรับแรงดัน ถังปฏิกิริยา ถังกักเก็บ ถังผสม และ โครงสร้างเหล็ก