อบรมอาชีวศึกษา 2562

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

อีเวนท์ล่าสุด

312988

อบรมอาชีวศึกษา 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนในการเขียนแผนการเรียนและแผนฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร