อบรมอาชีวศึกษา 2562

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

อีเวนท์ล่าสุด

SOLIDPLANT 2019

บริษัทฯ ดำเนินการจัดซื้อ Software  SOLIDPLANT 2019  พร้อมดำเ

312988

อบรมอาชีวศึกษา 2562

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนในการเขียนแผนการเรียนและแผนฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร