SOLIDPLANT 2019

Share on facebook
Share on google
Share on twitter

อีเวนท์ล่าสุด

S__31342633

SOLIDPLANT 2019

บริษัทฯ ดำเนินการจัดซื้อ Software  SOLIDPLANT 2019  พร้อมดำเนินการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดหัวข้ออบรมในหัวข้อ การออกแบบทางด้านงานโครงสร้างเหล็ก, งานถัง, งานท่อ 3 มิติและงานออกแบบ SOLIDPLANT 2019 และ PROCESS AND INSTRUMENT DIAGRAM (P&ID) ระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2562 ณ AppliCAD